Lokacije

You are here:

Pozivamo sve zainteresirane djevojčice (4 godina i starije) da nas posjete na lokacijama na kojima održavamo treninge i upoznaju ovaj predivan sport, koji razvija osjećaj za ritam, muzikalnost, utječe na lijepu liniju, pravilno držanje, elegantno oblikovane mišiće, fleksibilnost cijelog tijela, gracioznost pokreta, razvoj motoričkih sposobnosti, koji rezultira i sigurnošću samopredstavljanja pred drugima i otvorenijom verbalnom komunikacijom, navikom bavljenja sportom i općenito kretanjem!